Archivos del Tag: ciclismo

No sols de Carril Bici viuen les ciclistes

carril bici almazora

Des del col·lectiu Castelló en bici, pensem que no és essencial el carril bici sinó molt més precís i necessària és la pacificació del trànsit a les ciutats. Per tant, per aconseguir aquesta s’haurien d’ajuntar diverses actuacions acompanyades pel civisme i l’educació des de l’edat escolar amb la implantació de programes com els d’en bici al col·legi o a l’ institut i d’altres com els camins escolars.

Programes per tal de formar i capacitar a les alumnes per circular d’una forma segura en bicicleta i a peu per la ciutat, afavorir una mobilitat sostenible, la mobilitat a peu a ciutat i assolir hàbits de vida més saludables. Aquests programes haurien de formar part d’una planificació més àmplia que podria estar inclosa en la realització d’un nou pla estratègic estatal per a la bicicleta el qual estem impulsant com a part de la coordinadora ibèrica en defensa de la bicicleta ConBici en la mesa estatal de la bicicleta i que plantejara polítiques ciclistes àmplies i aplicables arreu de tot l’estat.

Si més no, incloure’ls en l’àmbit local amb l’exigència del compliment del pacte del grau que diu textualment “18.22. Aprovarem una Ordenança de Circulació de Vianants i Ciclistes que regule la circulació en la via pública i delimite els drets i obligacions dels usuaris/-es.”. En aquest cas volem ser partícips de la construcció d’aquesta ordenança amb l’obertura d’un procés participatiu que done veu a totes les usuàries de la via publica perquè diguen la seua.

En Castelló en bici creiem que tenir una voluntat reial d’apostar per la mobilitat sostenible i eficient comença indiscutiblement per ubicar correctament la bicicleta en l’entorn urbà i adaptar les vies per afavorir l’ús d’aquesta en la via pública sense l’agressió del cotxe, la que hem hagut de patir últimament amb un homicidi i un accident greu aquestes últimes dates.

Actualment s’està desenvolupant una infraestructura ciclista sense cap tipus de criteri sense la consulta als col·lectius ciclistes, usuàries de la bicicleta i les veïnes. Aquest únicament ens implica una despesa econòmica per a la ciutadania a més de la demonització de les associacions en defensa de l’ús de la bicicleta per haver de fer servir altres vies a les quals es té dret d’ús com a vehicle però molt mal vist socialment per la resta d’usuàries de la via la majoria automobilistes.

Rafael Simó Sancho, quant parla d’infraestructura ciclista se’n oblida sempre dels aparca bicis segurs tant de rotació com permanents que és un dels motius més recurrents per les usuàries de la bicicleta a l’hora de fer-la servir per la ciutat i per tant exigim també el compliment de l’acord de govern en el “punt 18.20.Incrementarem les zones vigilades d’aparcament gratuït per a bicicletes, tant en superfície com en els pàrquings públics subterranis”.

Encara que puguem aplaudir la voluntat per poder aconseguir que la plana de Castelló es convertisca en la plana de les bicicletes, sense la visió de les ciclistes i col·laboració de qui ja fa servir la bicicleta en la jungla del tràfic a la ciutat podria quedar amb solucions estèrils.

David Aguilar i Ferrer. President a Castelló en Bici

Castellón proyecta más de nueve kilómetros de vías ciclopeatonales en el Caminàs y la Donación

carril bici almazora

La Concejalía de Ordenación del Territorio, dirigida por el edil Rafa Simó, plantea potenciar el uso ciclopeatonal del Caminàs y el camino la Donación habilitando nueve kilómetros de carril bici y vía verde de prioridad peatonal y cicloturista. El concejal … leer más

Castellón intensifica la programación deportiva de cara a los festivos de esta semana

Enric Porcar

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, como siempre de la mano del Patronato de esta área, ha previsto una decena de actividades deportivas para dinamizar la ciudad y apostar por la difusión de la práctica de ejercicio físico … leer más

La Gala de l’Esport Local de Almazora tendrá acento femenino

casa de la cultura almassora

La Casa de la Cultura de Almazora se vestirá de largo esta noche para acoger la Gala de l’Esport Local, el acontecimiento más importante del año para los profesionales y aficionados al deporte del municipio. Las mujeres tendrán, en esta … leer más

Castellón impulsa un plan piloto para fomentar el uso de la bici en los trayectos al instituto

bicicas

‘Al insti en bici’. Así se denomina el plan piloto liderado por el Área de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Castellón que pretende fomentar el uso de la bicicleta en los trayectos al instituto. El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio … leer más

Obras Públicas comienza las obras de un paseo ciclopeatonal paralelo al vial de la CV-1852 de Burriana al Port

CV-1852

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha comenzado las obras de movilidad sostenible en el vial de Burriana al Puerto de la localidad. Se trata de redistribuir el espacio disponible reduciendo la sección destinada al tráfico … leer más